Actievoorwaarden Fotowedstrijd  “ZANDVOORT IN BEELD”

Deze spelregels en voorwaarden hebben betrekking op de fotowedstrijd “Zandvoort in beeld” georganiseerd door Your Host & Guide in samenwerking met Grieks restaurant ZARAS.

Algemene voorwaarden

Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden.

Als deelnemer en/of winnaar van deze fotowedstrijd dien je je te houden aan deze voorwaarden.

Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotowedstrijd “Zandvoort in Beeld”:

  • Zoek je mooiste foto die jij zelf gemaakt hebt van Zandvoort. De foto moet Zandvoort in beeld brengen op jouw eigen unieke wijze en dat mag een foto zijn van het strand, de duinen, de herten, het circuit, het dorp etc. Natuurlijk mag deze foto dit jaar gemaakt zijn maar een eerdere gemaakte foto vinden wij ook geen probleem.
  • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Your Host & Guide is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
  • Voeg minimaal 1 en maximaal 3 foto’s zonder watermerk toe aan de tijdlijn van Your Host & Guide.
  • Onder de foto plaats je de volgende zin: Ik doe mee aan de fotowedstrijd “Zandvoort in Beeld en als mijn foto gekozen wordt tot de mooiste foto maak ik kans op een diner voor twee bij Grieks Restaurant ZARAS. Ik mag de prijs ook weggeven……  Op mijn foto kun je stemmen door op de volgende link te klikken:
  • Iedereen vanaf 18 jaar professioneel of amateur kan meedoen met deze actie/fotowedstrijd.
  • Meedoen kan van 1 November tot 30 November

Publicatie van uw naam

Iedere deelnemer geeft toestemming dat zijn of haar naam vermeld wordt bij de ingezonden foto bij publicatie voor de eerste stemronde die opengesteld wordt voor andere Social media gebruikers en in het geval dat u de winnaar wordt van de fotowedstrijd. Uw naam zal dan vermeld worden op de Facebook pagina van Your Host & Guide en Grieks Restaurant ZARAS bij uw ingezonden foto.

Winnaar en Prijzen

De jury kiest uit de ingezonden foto’s maximaal 15  foto’s. Deze foto’s gaan door naar de stemronde. Deze 15 foto’s worden gepubliceerd en vrij gedeeld op Facebook waaronder o.a. de Facebook pagina van Your Host & Guide en Grieks restaurant ZARAS. Bij deling van deelnemers of overige social media gebruikers zullen de verkozen foto’s  mogelijk ook gedeeld worden op overige social media kanalen. De foto met de meeste likes zal verkozen worden tot winnaar van de prijs die verbonden is aan deze wedstrijd. U mag zelf vrienden of kennissen laten stemmen op uw foto.

De jury die de prijzen uitreikt, bestaat uit medewerkers van Your Host & Guide en Grieks Restaurant ZARAS.

Je kunt als deelnemer een diner voor twee personen winnen bij Grieks Restaurant ZARAS. Grieks Restaurant ZARAS zal deze prijs 3x  ter beschikking stellen aan de winnaars van de 1ste , 2de en 3de plaats. Deze prijs mag je zelf houden maar je mag de prijs ook weggeven.

De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Dan is de organisatie gerechtigd de prijs weg te geven aan een andere deelnemer.

De winnaar zal bekend gemaakt worden op de Facebook pagina van Your Host & Guide en van Grieks Restaurant ZARAS.

Intellectuele eigendomsrechten

Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij instuurt voor de fotowedstrijd door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.

De deelnemer verstrekt Your Host & Guide en Restaurant ZARAS hierbij een exclusieve, niet opzegbare licentie om de foto’s al dan niet in gewijzigde vorm, zonder naamsvermelding openbaar te maken en te verveelvoudigen en/of voor promotie-, voor publicatie of andere doeleinden te gebruiken.

Wanneer u wint, en wanneer u deze voorwaarden (akte) accepteert bevestigt u dat eventuele derden die ingevolge artikel 19-21 van de Auteurswet aanspraak kunnen maken op hun portretrecht, toestemming hebben gegeven voor het insturen van de foto en gebruiken van de foto, zoals bepaald in deze voorwaarden.

De deelnemer vrijwaart Your Host & Guide en Grieks Restaurant ZARAS voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto.

Overige voorwaarden

Mee doen aan de fotowedstrijd kan door een foto te plaatsen op de tijdlijn van Your Host & Guide op https://www.facebook.com/YourHostandGuide/

Houd u ook aan algemene fatsoensnormen en respecteer de privacy van andere mensen. De jury kan besluiten foto’s uit te sluiten van deelname indien deze voorbij gaan aan de fatsoensnormen.

Pornografisch-,sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.

De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

Aansprakelijkheid

Your Host & Guide en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

Your Host & Guide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Your Host & Guide  is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

Slotbepaling

Medewerkers van Your Host & Guide en Grieks Restaurant ZARAS zijn uitgesloten van deelname.

versie 26 Oktober 2018